Odpady24 Sp. z o.o.

Prace szczególnie niebezpieczne


Dane kontaktowe:

ul. Wola Rzędzińska 487 C
Polska, 33-150 Wola RzędzińskaW szczególności oferujemy:

Usługi dotyczące prac szczególnie niebezpiecznych:

czyszczenie zbiorników i cystern po mediach palnych, żrących i trujących,
czyszczenie osadników, piaskowników, oraz WKF na oczyszczalniach ścieków,
likwidacja mogilników zawierających substancje niebezpieczne,
likwidacja nawaniaczy gazu i unieszkodliwianie THT,
opróżnianie instalacji technologicznych z amoniaku ciekłego,
likwidacja fizyczna zbiorników po paliwach ciekłych i chemikaliach,
gazowanie drobiu w kurnikach zakażonych bakteriami i wirusami,
odkażanie kurników z bakterii i wirusów,
transport substancji chemicznych ADR,
transport odpadów niebezpiecznych,
kompleksowe czyszczenie całych instalacji chemicznych oraz demontaż ich poszczególnych
elementów takich jak zbiorniki, reaktory, kolumny, rurociągi, konstrukcja nośna,
odbiór odpadów azbestowych oraz demontaż pokryć dachowych z gmin, prywatnych posesji oraz firm,
spalanie amoniaku z instalacji i pojemników oraz demontaż instalacji amoniaku.

Konsultacje i doradztwo w zakresie:

ratownictwa chemicznego,
wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych,
utylizacji odpadów wszystkich rodzajów.

Kategorie

1. Surowce » Odpady » Inne » Odpady niebezpieczne