Biznes Start

PGO Paszczyna

Spółka zajmuje się zbieraniem i utylizacją odpadów komunalnych


Dane kontaktowe:

ul. Paszczyna 62b
39-207 Brzeźnica, Polska


Przedsiębiorstwo zajmuje się zbieraniem i utylizacją odpadów komunalnych.