PTH Technika Sp. zo.o.

Na rynku istniejemy od roku 1988. Od roku 2003 koncentrujemy się na gospodarce odpadami. Zapewniamy usługę w zakresie odbioru i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Usługa prowadzona jest na wysokim poziomie i zapewniamy doskonałe warunki współpracy.


Dane kontaktowe:

ul. Poezji 16
Polska, 44-113 GliwicePTH Technika Sp. zo.o.
Na rynku istniejemy od roku 1988. Od roku 2003 koncentrujemy się na gospodarce odpadami.
Podstawą prawną naszej działalności są zezwolenia na zbieranie i transport oraz na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych
niż niebezpieczne, które powstają w związku z przetwarzaniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego obejmującego odzysk odpadów. Decyzje wydane odpowiednio przez Prezydenta Gliwic oraz Marszałka Województwa Śląskiego.
Jesteśmy zarejestrowani w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska pod nr E0000478ZPR jako:
◦Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE);
◦Przetwarzający ZSEiE;
◦Recykler ZSEiE.

Kategorie

1. Surowce » Odpady » Inne » Odpady niebezpieczne