Biznes Start

Paper-Met Recykling Sp. z o.o.

Odpady, transport


Dane kontaktowe:

ul. Stabłowicka 124
54-062 Wrocław, Polska


Makulatura, złom, metale kolorowe, folia, pet, odpady niebezpieczne, gruz, tworzywa sztuczne,
*niszczenie dokumentów, certyfikat zniszczenia.
*transport, kontenery.