Paweł Pęczek

Doradztwo w zakresie oczyszczania ścieków, pozwolenia wodnoprawne


Dane kontaktowe:

ul. Dantego 5/75
01-914 Warszawa, PolskaDoradztwo w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej:
- wybór technologii i rozwiązań oczyszczania ścieków,
- ekspertyzy funkcjonowania oczyszczalni,
- operaty wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do środowiska,
- operaty wodnoprawne na wprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych,
- raporty o oddziaływaniu na środowisko.


Kategorie

1. Usługi » Inne » Usługi konsultingowe