Pelagius Consulting - Krzysztof Czechowski

Raporty środowiskowe, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, opłaty za korzystanie ze środowiska, decyzja środowiskowa, raporty o oddziaływaniu na środowisko


Dane kontaktowe:

ul. Al. Kościuszki 123 lok. 500B
Polska, 90-441 ŁódźPelagius Consulting świadczy kompleksowe usługi w zakresie projektowania, outsourcingu, szkoleń i nadzoru z zakresu ochrony środowiska na terenie całej Polski.

OFERTA OBEJMUJE:

1. Wykonywanie dokumentacji i prowadzenie procedury administracyjnej w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
- Karty informacyjne o przedsięwzięciach,
- Raporty o oddziaływaniu na środowisko (tzw. raporty środowiskowe);

2. Wykonywanie dokumentacji i prowadzenie procedury administracyjnej w celu uzyskania pozwoleń zintegrowanych i sektorowych (pozwolenie na wytwarzanie odpadów, pozwolenie na wprowadzanie gazów do powietrza - operaty ochrony powietrza);
3. Wykonywanie dokumentacji i prowadzenie procedury administracyjnej w celu uzyskania zezwoleń z zakresu gospodarki odpadami (transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów),

4. Naliczanie opłat i wykonywania sprawozdań za gospodarcze korzystanie ze środowiska (do Urzędów Marszałkowskich);

5. Wykonywanie sprawozdań o odpadach, prowadzenie ewidencji gospodarki odpadami;

6. Raporty o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji do powietrza – przekazywane do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami prowadzącego Krajową Bazę o Emisjach Gazów Cieplarnianych i innych substancji);

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY i DO ODWIEDZENIA NASZEJ STRONY www.pelagius.pl

Z poważaniem

Zespół Pelagius Consulting

Kategorie

1. Usługi » Inne » Usługi konsultingowe