Pellenc Selective Technologies

Sortowanie optyczne, zagospodarowanie odpadów


Dane kontaktowe:

ul. 125, rue François Gernelle - B.P. 124
Francja, 84124 84 124 PERTUIS Cedex 4 – FranceFirma PELLENC Selective Technologies zajmuje się opracowaniem
i wdrożeniem technologii bezdotykowej, optycznej detekcji w procesie sortowania odpadów i odzysku surowców, tj. tworzywa sztuczne, papier, tektura, drewno, metale oraz minerały. Uzyskane surowce pochodzą z rynków odpadów komunalnych (proces MBP), opakowaniowych, handlowych i przemysłowych, elektrycznych i elektronicznych, a także z utylizacji pojazdów, budów i rozbiórek.
W procesie optycznego sortowania wykorzystywane są następujące technologie:
- bliska podczerwień (sortowanie przedmiotów wg materiału),
- średnia podczerwień (sortowanie papierów wg gramatury),
- obraz (sortowanie przedmiotów wg barw) oraz
- indukcja (wykrywanie metali żelaznych i nieżelaznych).

OTRZYMYWANIE STRUMIENIA TWORZYW SZTUCZNYCH O CZYSTOŚCI BLISKIEJ 100%

USUWANIE WSZELKICH ZANIECZYSZCZEŃ

SORTOWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH WEDŁUG KOLORU

PONAD 70% CENTRÓW ODZYSKU JEST WYPOSAŻONYCH W MASZYNY PELLENC ST

Usuwanie niepożądanych polimerów:
• PCV oraz etykiety PCV
• Niepożądane polimery
Usuwanie metali:
• Żelaznych i nieżelaznych (kapsle, sprężyny, ...)
Sortowanie według kolorów:
• Sortowanie tworzyw sztucznych przezroczystych,
błękitnych, zielonych, brązowych, nieprzezroczystych