Petromet JMS PHU

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych


Dane kontaktowe:

ul. Gradowskiego 28
Polska, 09-400 PłockPetromet PHU J.M.S. od 2009 roku poszerzył swoją działalność o przetwórstwo tworzyw sztucznych.

Pracujemy na automatach wtryskowych i rozdmuchowych. Posiadamy wolne moce produkcyjne. Wykonujemy zarówno długie jak i krótkie serie wyrobów na formach własnych i powierzonych.

Przetwarzamy tworzywa sztuczne z grup: ABS, PA, PS, PE PP.

Naszymi odbiorcami są zarówno małe i średnie firmy oraz duże przedsiębiorstwa.