Biznes Start

Pol-Am-Pack S.A. Oddział Huta Szkła

Recykling szkła opakowaniowego


Dane kontaktowe:

ul. Gliwicka 59
43-180 Orzesze, Polska


We współpracy z wyspecjalizowanymi spółkami Grupy CAN-PACK POL-AM-PACK S.A. oferuje pełne spektrum usług związanych z gospodarowaniem szklanymi odpadami opakowaniowymi, w tym z ich zbiórką, odzyskiem i recyklingiem.
1. Surowce » Odpady » Szkło