Poli-gran Krzysztof Perkowski

Tworzywa sztuczne,kupno, sprzedaż, przemiały.


Dane kontaktowe:

ul. Warmińska 29/29
15-553 Białystok, PolskaPrzetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych, przemialy