Polplaster

Szafa na mapy, system pionowego przechowywania projektów, planów, map


Dane kontaktowe:

ul. Góralska 9
43-300 Bielsko Biała, PolskaSystem pionowego przechowywania planów, projektów, map... Łatwy dostęp do projektów na budowie i w biurze. Produkt oraz logo opatentowane i chronione międzynarodowym prawem patentowym. szafa na mapy.