Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Stowarzyszenie branżowe


Dane kontaktowe:

ul. Szosa Chemiska 30
Polska, 87-100 ToruńGłównym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek z tworzyw sztucznych.
* Celem Stowarzyszenia jest także: Upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych jako wyrobów przyjaznych dla środowiska oraz przygotowywanie i udostępnianie informacji na temat możliwości i zasad ich wytwarzania i stosowania.
* Ukierunkowywanie i wspieranie prac naukowych oraz badawczo-rozwojowych z zakresu wytwarzania, stosowania i recyklingu rur oraz kształtek tworzywowych, jak również z obszaru analiz rynkowo - marketingowych.
* Opracowywanie i wydawania oświadczeń i zaleceń dotyczących technicznych kwestii wytwarzania i stosowania rur i kształtek z tworzyw sztucznych.
* Prowadzenie współpracy w ramach grup roboczych w celu opracowania standardów prac montażowych z zastosowaniem rur i kształtek z tworzyw sztucznych.
* Prowadzenie działalności na rzecz poprawy jakości i doskonalenia metod produkcji rur i kształtek z tworzyw sztucznych.
* Organizowanie konferencji, seminariów naukowych i szkoleń w obszarze tematycznym działalności Stowarzyszenia, prowadzenie działalności popularyzacyjno-wydawniczej.