Prior Consulting

Doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych


Dane kontaktowe:

ul. Mieszka I 30/309
Polska, 75-132 KoszalinPRIOR CONSULTING oferuje kompleksowe usługi polegające na pozyskaniu unijnych dotacji. Doradzamy jak starać się o fundusze europejskie, jak prawidłowo wypełniać wnioski unijne, a także jak efektywnie wykorzystać fundusze.

Klientami, dla których wykonujemy prace związane z przygotowywaniem i realizacją projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej i doradztwa są:

rolnicy,
mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
samorządy,
organizacje pozarządowe.

Proponujemy Państwu usługi z zakresu wyszukiwania, pozyskiwania oraz rozliczania pomocy finansowej z Funduszy Europejskich - wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej, w postaci bezzwrotnej dotacji. Nasza pomoc obejmuje:

wybór odpowiedniego programu wsparcia,
przygotowanie projektu kwalifikującego się do pozyskania dotacji UE,
opracowywanie wniosków,
opracowywanie biznes planów i studium wykonalności,
sporządzenie stosownych analiz i ekspertyz związanych z planowanym projektem.

Zapraszamy Państwa do współpracy oraz kontaktu z nami. Po przeprowadzeniu rozmowy wstępnej Klient otrzymuje plan działań zawierający informacje na temat:

możliwości współfinansowania projektów,
harmonogramu istotnych konkursów,
dokumentów niezbędnych do opracowania, także dokumentów typu analizy, raporty.