Biznes Start

Pro-Lab Sp. z o.o PPHU

Kompleksowa analityka tworzyw sztucznych


Dane kontaktowe:

ul. Toruńska 222
87-800 Włocławek, Polska


Laboratoria Pro-Lab wykonują swoje usługi również dla odbiorców zewnętrznych w zakresie :
- badań w ochronie środowiska ( w tym m.in.: analizy wody, ścieków, powietrza, monitoring składowisk odpadów),
- analizy na stanowiskach pracy (oświetlenie, mikroklimat, wentylacja, narażenie na hałas, czynniki chemiczne, zapylenie),
- badań tworzyw sztucznych (w postaci mieszanek, granulatów, elementów gotowych oraz związanych z tym surowców)
- badań rolniczo ogrodniczych,
- usług badawczo-wdrożeniowych.

W 2002 roku został wprowadzony System Zarządzania Jakością, zgodnie z międzynarodową normą ISO 9001:2000, potwierdzony certyfikatem o nr. rejestracyjnym 751006879 przyznanego przez TÜV CERT.