Przetwarzanie Odpadów Niemetalowych Włączając Wyroby Wybrakowane Janusz Pielak

Granulaty, regranulaty, odpady tworzyw sztucznych, HDPE, LDPE, PP, PS


Dane kontaktowe:

ul. Przemysłowa 54/20
08-410 Wola Rębkowska, PolskaProdukcja regranulatu, przemiału, usługowa granulacja tworzyw sztucznych. Skup odpadów poprodukcyjnych, handel tworzywami sztucznymi HDPE, LDPE, PP, PS.