Raf - Ekologia Sp. z o.o.

Spalarnia odpadów przemysłowych i medycznych


Dane kontaktowe:

ul. Trzecieskiego 14
Polska, 38-460 JedliczeRaf – Ekologia Sp. z o.o.
Spalarnia odpadów przemysłowych i medycznych
oferuje:
 termiczne unieszkodliwianie odpadów przemysłowych, medycznych i weterynaryjnych,
 unieszkodliwianie odczynników chemicznych ze szkół, laboratoriów, itp.
 niszczenie dokumentów objętych klauzulą tajności pod nadzorem,
 zbieranie olejów przepracowanych
 zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 czyszczenie zbiorników magazynowych, studzienek kanalizacyjnych i piaskowników,
 czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych i separatorów tłuszczu,
 opracowywanie dokumentacji związanej z gospodarowaniem odpadami,
 doradztwo w zakresie transportu towarów niebezpiecznych.

Raf – Ekologia Sp. z o. o. - Firma Bliska Środowisku 2007, 2008
Na swojej specjalistycznej instalacji, w sposób bezpieczny dla środowiska, potwierdzony licznymi pomiarami kontrolnymi prowadzi termiczne unieszkodliwianie odpadów z szerokiej listy rodzajowej, radykalnie zmniejszając ich objętość przy jednoczesnym wykorzystaniu wytwarzanego ciepła do produkcji pary technologicznej.
Automatyczne sterowanie procesem spalania odpadów pozwala na ciągłe monitorowanie instalacji.
Spółka Raf - Ekologia, dysponująca nowoczesną i skuteczną instalacją oraz doświadczoną i fachową kadrą pracowniczą, gwarantuje działanie zgodne z wymogami prawnymi z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Nasza usługa jest kompleksowa
Zapraszamy do współpracy wytwórców oraz posiadaczy odpadów

Kategorie

1. Surowce » Odpady » Inne » Odpady niebezpieczne