RafChem P.H.U.

Gospodarka Odpadami


Dane kontaktowe:

ul. Sasankowa 4a
Polska, 51-252 Wrocław1. Prowadzenie spraw dotyczących uzgodnień i decyzji organów administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska i gospodarczego korzystania ze środowiska.
2. Prowadzenie całokształtu dokumentacji, korespondencji i sprawozdawczości związanej z ochroną środowiska (emisja do powietrza, odpady, ścieki, opakowania).
3. Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska.
4. Sporządzanie raportów do „WIOŚ” i „Urzędu Marszałkowskiego” na temat korzystania ze środowiska naturalnego przez podmioty gospodarcze.
5. Uzgadnianie procedur postępowania oraz reprezentowanie Państwa firm w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi nadzorującymi działalność w zakresie ochrony środowiska.
6. Konsulting i doradztwo w zakresie wyboru i współpracy z organizacjami odzysku.
7. Szkolenia z zakresu gospodarki odpadami dla pracowników odpowiedzialnych w Państwa firmach za ten zakres działalności.
8. Odbiór wszelkich odpadów poprzez firmy, z którymi współpracujemy.
9. Przeprowadzanie audytów środowiskowych w firmach wprowadzających gospodarkę odpadami.

Kategorie

1. Usługi » Inne » Usługi konsultingowe