Logo Ragn- Sells Polska Sp. z o.o.

Ragn- Sells Polska Sp. z o.o.

Gospodarka odpadami, skup / sprzedaż odpadów tworzyw sztucznych


Dane kontaktowe:

ul. Garbary 6
Polska, 66-400 Gorzów Wlkp.Ragn Sells - skup / sprzedaż odpadów tworzyw sztucznychRagn-Sells, szwedzki koncern z blisko 120 letnim rodowodem, swój obecny kształt organizacyjny osiągnęło w 1966 r. Od tego czasu zgromadziliśmy wszechstronną i specjalistyczną wiedzę, a także bezcenne doświadczenie w gospodarowaniu odpadami komunalnymi, przemysłowymi i niebezpiecznymi. Stosujemy wszelkie niezbędne technologie, instalacje i urządzenia do minimalizowania i łagodzenia negatywnych skutków gospodarki odpadami dla środowiska, zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej.

Ragn-Sells jest firmą działającą w Szwecji, Norwegii, Danii, Estonii, Polsce oraz na Łotwie. Świadczymy usługi dla klientów komunalnych i przemysłowych. Dodatkowo w zakresie doradztwa prowadzimy działalność w Europie, Azji i Południowej Ameryce. Koncern Ragn-Sells zatrudnia ok. 2800 pracowników i dysponuje flotą ok. 1700 specjalistycznych pojazdów. Jest właścicielem lub współwłaścicielem (wraz z gminami) wysypisk oraz stacji recyklingu i przeróbki odpadów.

Celem Ragn-Sells jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań w zakresie zarządzania, postępowania i obróbki odpadów, zgodnie z oczekiwaniami klientów. Tym samym klienci bezproblemowo prowadzą swoją działalność gospodarczą, a środowisko jest mniej obciążane. Dzięki koncernowi Ragn-Sells wiele surowców wtórnych jest ponownie używanych, a odzyskane materiały są przetwarzane do postaci umożliwiającej powtórne ich wykorzystanie. W naszym działaniu kierujemy się zasadami związanymi z recyklingiem.

Maksymalizujemy ponowne wykorzystanie tych samych materiałów, z uwzględnieniem jak najmniejszych nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne, które służą do wytworzenia tych materiałów oraz surowce służące do ich późniejszego przetworzenia.

Nasza działalność obejmuje:

  • handel tworzywami sztucznymi - skupujemy / sprzedajemy butelki PET, folię LDPE, paski PP i wszystkie inne tworzywa, jak również pozostałe surowce (makulatura, drewno, szkło),
  • minimalizację ilości odpadów,
  • segregację odpadów u źródła, w miejscu zamieszkania lub w firmie,
  • powtórne wykorzystanie i recykling odpadów (wraz z odzyskiem energii) w największym możliwym zakresie,
  • bezpieczne dla ludzi i środowiska składowanie odpadów nie nadających się do przetworzenia i powtórnego wykorzystania.

Ragn Sells - gospodarka odpadami