Raw Materials

Surowce wtórne złom stalowy, metale kolorowe, makulatura, tworzywa sztuczne, kasacja pojazdów


Dane kontaktowe:

ul. Brodowska 30
Polska, 63-000 Środa Wielkopolska


Opis działalności

Jako Firma RAW Materials istniejemy od 2004 roku, jednakże nasze doświadczenia w zakresie Ochrony Środowiska sięgają 2000 roku. Misją naszej firmy jest żyć w zgodzie z naturą i powodować działania zmierzające do ograniczania ilości odpadów oraz umożliwiać prowadzenie gospodarki odpadami w sposób minimalizujący negatywny wpływ na otaczające środowisko. Wizję realizujemy poprzez elastyczną współpracę w zakresie prowadzenia efektywnej gospodarki odpadami nastawioną na sukces naszych klientów. Prowadzimy działania zmierzające do optymalizacji gospodarki odpadowej, powodujące zmniejszanie ilości odpadów nienadających się do ponownego wykorzystania w procesach odzysku. Natomiast poprzez świadczenie doradztwa środowiskowego szerzymy wiedzę i potęgujemy świadomość ekologiczną naszych klientów, która ma w efekcie ograniczyć ilość powstających odpadów „U ŹRÓDŁA”.


Kategorie

1. Surowce » Odpady » Makulatura