Recovinyl

Recovinyl dostarcza premie finansowe przeznaczone do wsparcia zbiórki odpadów PCW w zakresie nieuregulowanym przepisami prawa


Dane kontaktowe:

ul. Avenue de Cortenbergh, 66
Belgia, 1000 BrukselaRecovinyl jest inicjatywą Vinyl 2010 - zobowiązaniem całego sektora europejskiego PCW w celu przyśpieszenia stałego rozwoju, poprzez ulepszenie procesów produkcji, zminimalizowanie emisji, inwestowanie w technologie recyklingu i przyspieszanie zbiórki i recyklingu odpadów.