Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o.

Woda, ścieki, recykling, odpady


Dane kontaktowe:

ul. Tupadzka 7
Polska, 09-210 DrobinPodstawowym zadaniem spółki jest świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. Ponadto zajmuje się wywozem odpadów komunalnych, wywozem i utylizacją nieczystości płynnych, zbiórką selektywną surowców wtórnych, eksploatacją składowiska odpadów komunalnych oraz konserwacją terenów zielonych.