Stena Recycling Sp. z o.o. Oddział Suwałki

Metale, tworzywa sztuczne, makulatura, materiały niebezpieczne


Dane kontaktowe:

ul. Bakałarzewska 21
Polska, 16-400 SuwałkiStena Recycling zajmuje się odzyskiem i przetwarzaniem surowców wtórnych.

Zagospodarowujemy odpady z tworzyw sztucznych, odpady niebezpieczne, inne odpady poprodukcyjne, metale żelazne i nieżelazne , makulaturę, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.