Styrec

Brykietowanie odpadów styropianowych


Dane kontaktowe:

ul. Nowa Wieś 84
14-200 Iława, PolskaFirma zajmuje się odbiorem czystych odpadów styropianowych pochodzących z produkcji,opakowań. Odpady te przyjmujemy w miejscu przetwarzania po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. W przypadku dużych ilości istnieje możliwość odbioru własnym transportem od dawcy odpadu. Oferujemy do sprzedaży brykiet styropianowy o różnym stopniu zagęszczenia i dużej czystości.