Systemy i Projekty Inżynierskie

Automatyzacja, wizualizacja, sterowanie,


Dane kontaktowe:

ul. Boczna 21
Polska, 56-400 Oleśnica- projektowania układów automatyki, elektryki, szaf sterowniczych, AKPiA,
- wykonywanie prefabrykatów szaf, szafek, pulpitów sterowniczych
- prace regulacyjno-pomiarowe,
- wykonawstwo/modyfikacje oprogramowania sterującego, PLC, CNC, PC,
- wizualizacja i archiwizacja danych procesu, raporty, uruchomienia,
- rozruch wraz ze szkoleniem załogi,
- opracowywanie dokumentacji powykonawczej.