Biznes Start en

TWK-ZAG Sp. z o.o.

Gospodarowanie odpadami i recykling


Dane kontaktowe:

ul. Wola Łaska 71
98-100 Łask, Polska


Jesteśmy profesjonalną firmą usługowo-handlową oferującą komleksowe gospodarowanie odpadami przemysłowymi, szeroki zakres usług uzupełniających oraz sprzedaż wyrobów gotowych. Podstawowe działania obejmują:
-odbiory odpadów bezpiecznych i niebezpiecznych,
-odbiory odpadów komunalnych,
-recykling,
-odzysk,
-unieszkodliwianie.

Oferujemy szeroki asortyment odpadów tworzyw sztucznych HIPS, LIPS, PET, PCW, PP.