Top Recykling Sp. z o.o.

Ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów


Dane kontaktowe:

ul. Karmelita 1
Polska, 89-240 Kcynia


O firmie

Zasadą działania TOP RECYKLING Sp. o.o. jest maksymalizacja ponownego wykorzystania materiałów odpadowych, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich późniejszego przetworzenia.

Recykling odbywa się w dwóch obszarach: produkowania dóbr oraz późniejszego powstawania z nich odpadów. Założenia recyklingu zakładają wymuszanie odpowiednich postaw producentów dóbr, sprzyjających produkcji materiałów jak najbardziej odzyskiwalnych oraz tworzenie odpowiednich zachowań u odbiorców tych dóbr.