Tsunami Recycling Sp. z o.o.

Gospodarka odpadami, odbiór i skup tworzyw sztucznych oraz złomu stalowego i kolorowego. Doradztwo środowiskowe


Dane kontaktowe:

ul. Żwirki i Wigury 2
Polska, 02-143 WarszawaGOSPODAROWANIE ODPADAMI w ramach usług gospodarowania odpadami proponujemy Państwu działania polegające na: zbieraniu odpadów, transporcie odpadów, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów Naszą naczelną misją w gospodarowaniu odpadami są: zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ilości odpadów, ograniczanie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko, zapewnianie odzysku zgodnego z zasadami ochrony środowiska, zapewnianie zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwienia odpadów, których nie udało się poddać odzyskowi.