Biznes Start

Tsunami Recycling Sp. z o.o.

Gospodarka odpadami, odbiór i skup tworzyw sztucznych oraz złomu stalowego i kolorowego. Doradztwo środowiskowe


Dane kontaktowe:

ul. Żwirki i Wigury 2
02-143 Warszawa, Polska


GOSPODAROWANIE ODPADAMI

w ramach usług gospodarowania odpadami proponujemy Państwu działania polegające na:

zbieraniu odpadów,
transporcie odpadów,
odzysku i unieszkodliwianiu odpadów
Naszą naczelną misją w gospodarowaniu odpadami są:

zapobieganie powstawaniu odpadów,
ograniczanie ilości odpadów,
ograniczanie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko,
zapewnianie odzysku zgodnego z zasadami ochrony środowiska,
zapewnianie zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwienia odpadów, których nie udało się poddać odzyskowi.