Biznes Start

Tworgal

Firma specjalizująca się w recyklingu tworzyw sztucznych


Dane kontaktowe:

ul. Filtrowa 5/7
42-200 Częstochowa, Polska


Posiadam aktualne zezwolenia na odzysk,(recykling),zbieranie,transport odpadów tworzyw sztucznych ,szkła i makulatury.