UniCol s.r.o.

Kompaundy lub koncentraty w postaci granulatu


Dane kontaktowe:

ul. Traktorová 589/1
Słowacja, 058 01 PopradProdukty pod nazwą handlową NICO są przeznaczone dla szerokiego grona klientów krajowych i zagranicznych - producentów kształtek z tworzyw sztucznych, folii i włókien syntetycznych - Kompaundy lub koncentraty w postaci granulatu mogą zawierać dokładnie wybrany rodzaj modyfikatora z określoną zawartością, która jest zdyspergowany w materiałach polimerowych, takich jak: polietylen (PE), polipropylen (PP) , poliamid (PA), politereftalan etylenu (PET), politereftalan butylenu (PBT), polistyren (PS), polimetakrylan metylu (PMMA). Ukierunkowane badania w dziedzinie przygotowania nowych, obiecujących materiałów polimerowych odpowiednich dla tworzyw sztucznych, tekstyliów, elektroniki, przemysłu samochodowego.

Działalność produkcyjna:
Produkcja modyfikowanych materiałów polimerowych pod handlową nazwą NICO przeznaczonych do modyfikowania właściwości różnych rodzajów polimerów syntetycznych w formie plastikowych listew, folii i włókien syntetycznych. Sprzedaż - Produkty NICO mogą być wykorzystywane do:
  • farbowania materiałów syntetycznych do żądanego odcienia;
  • stabilizacji polimerów;
  • antybakteryjnego przetwarzania materiałów polimerowych;
  • niepalnego przetwarzania materiałów polimerowych;
  • chemicznej modyfikacji wybranych materiałów polimerowych.
Są również odpowiednie do modyfikacji wybranych właściwości produktów na bazie materiałów polimerowych, takich jak polietylen (PE), polipropylenu (PP), poliamid (PA), politereftalanu etylenu (PET), politereftalanu butylenu (PBT), polistyren (PS), polimetakrylan metylu (PMMA) i innych tworzyw konstrukcyjnych.

Badania naukowe
W oparciu o wieloletnie doświadczenie teoretyczne i praktyczne w zakresie rozwoju nowych materiałów polimerowych i zmodyfikowanych włókien syntetycznych zespół UNICOM s.r.o. może dziś pomóc:
  • producentom materiałów polimerowych;
  • producentom wtryskiwanych materiałów i folii;
  • producentom włókien sztucznych we własnym rozwoju obiecujących nowych produktów z nowymi aplikacyjnymi własnościami.
Firma może również współpracować w realizacji krajowych i zagranicznych projektów w badaniach podstawowych i aplikacyjnych. Również może poprzez aktywną prezentację wyników badań pomóc przy popularyzacji nowych produktów będących wynikiem współpracy w badaniach naukowych. Serwis Techniczny - jest związany z określeniem odpowiedniego typu produktu a następnie jego aplikacją w warunkach produkcji kupującego.