Biznes Start

Vendi Max

Recykling, segregacja odpadów


Dane kontaktowe:

ul. Grodziec 243a
43-386 Świętoszówka, Polska


- recykling odpadów (głównie makulatura i folia)
- segregacja odpadów
- belowanie odpadów
- dalsza dystrybucja