Vendi Max

Recykling, segregacja odpadów


Dane kontaktowe:

ul. Grodziec 243a
Polska, 43-386 Świętoszówka- recykling odpadów (głównie makulatura i folia)
- segregacja odpadów
- belowanie odpadów
- dalsza dystrybucja

Kategorie

1. Surowce » Odpady » Makulatura