Wolften

Tytan, wolfram i molibden. Sprzedaż wyrobów hutniczych. Metale nieżelazne, realizacje dla przemysłu. Blachy i pręty tytanowe, wolframowe i molibdenowe. Arkusze z tytanu, wolframu i molibdenu. Taśma tytanowa, wolframowa i molibdenowa.


Dane kontaktowe:

ul. Legnicka 140/3
Polska, 54-206 Wrocław


Opis działalności

WOLFTEN Tytan Wolfram Molibden

TYTAN - pręty i druty tytanowe, blachy, taśmy, płaskowniki i folie z tytanu, blok tytanowy, sztaba z tytanu, elektroda tytanowa, śruby, nakrętki, podkładki oraz inne łączniki z tytanu.

WOLFRAM - pręty i druty wolframowe, blachy, taśmy, płaskowniki z wolframu, blok wolframowy, sztaba z wolframu, elektroda wolframowa.

MOLIBDEN - pręt i drut molibdenowy, blacha, taśma, płaskownik i folia z molibdenu, sztaby z molibdenu, elektrody molibdenowe, śruba, nakrętka, podkładka oraz inne łączniki z molibdenu.