Wywóz nieczystości oraz przewóz ładunków

Sortowanie odpadów, recykling, produkcja paliw alternatywnych


Dane kontaktowe:

ul. Kosmowskiej 6
42-200 Częstochowa, PolskaDziałalność związana ze wszelkimi rodzajami odpadów i ich transportem.