Biznes Start

Zakład Gospodarki Odpadami S.A.

Przetwarzanie odpadów


Dane kontaktowe:

ul. Krakowska 31d
43-300 Bielsko-Biała, Polska


Zakład Gospodarki Odpadami S.A. jest firmą zajmującą się kompleksowym zagospodarowaniem odpadów. W sposób kompleksowy zagospodarowuje odpady
z miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego, poprzez ich przetwarzanie, odzysk surowców wtórnych oraz unieszkodliwianie na składowisku pozostałości poprocesowych i jest jednym z najnowocześniejszych zakładów zagospodarowania odpadów w Polsce.