e-Recykling Sp. z o.o.

Punkt zbierania ZSEiE i tworzyw sztucznych


Dane kontaktowe:

ul. Rogatka 14C
Polska, 62-860 OpatówekFirma e-Recykling® z siedzibą w Kaliszu jest Zakładem Przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz tworzyw sztucznych posiada wpis w rejestrze GIOŚ: E0006465ZP działa w oparciu o decyzję Wojewody Wielkopolskiego: DSR.VI.7660-37/09 oraz DSR.VI.7660-428/10.

e-Recykling® odbiera, transportuje i utylizuje odpady z tworzyw sztucznych, makulatury, metalu, niszczy (brakuje) dokumenty papierowe, magnetycznych i optycznych – certyfikat zniszczenia.

Firma oferuje też usługi kruszenia, belowania, brykietowania, rozdrabniania (śrutowania) gałęzi oraz usuwania samosiewu.