Regulamin konkursu. Lepsza Strona Tworzyw 2013

Zaprezentuj stronę Swojej firmy i weź udział w konkursie.

Harmonogram Konkursu

do 1 kwietniaPrzyjmowanie zgłoszeń i weryfikacja wniosków
2-29 kwietnia I Etap Konkursu - Ocena stron przez internautów
30 kwietniaOgłoszenie 10 nominowanych stron
1-6 majaII Etap Konkursu - Ocena nominowanych stron przez Ekspertów
7 majaOgłoszenie werdyktu i wręczenie nagród podczas Targów Plastpol

§1 ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest firma Plastech Paweł Wiśniewski z siedzibą przy ul. Relaksowej 4 w Toruniu zwana dalej Plastech.pl.

§2 CEL KONKURSU

 1. Rozwój firmowych stron internetowych jako nowoczesna forma kontaktu z klientem.
 2. Propagowanie branży tworzyw sztucznych w Internecie.
 3. Wyłonienie najlepszych stron internetowych wśród firm związanych z branżą tworzyw sztucznych.

§3 WARUNKI UDZIAŁU

 1. Konkurs skierowany jest do firm związanych z szeroko rozumianą branżą tworzyw sztucznych, a w szczególności oferentów tworzyw, wyrobów gotowych oraz maszyn i urządzeń.
 2. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie witryny firmowe bezpośrednio prezentujące ofertę firmy, jej produkty i usługi.
 3. Strona internetowa musi być w języku polskim.
 4. Strona internetowa może być wykonana w dowolnej technologii.
 5. Plastech.pl zastrzega sobie prawo do odrzucenia stron firm, których dominująca działalność nie jest związana z tworzywami sztucznymi.
 6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub Patronów oraz osoby współpracujące z Organizatorem lub Patronami na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 7. Udział w konkursie jest bezpłatny.

§4 ZASADY

Wszystkie etapy postępowania konkursowego nadzorować będą pracownicy Plastech.pl oraz osoby wskazane przez Plastech.pl.


Przed rozpoczęciem pierwszego etapu wszystkie zgłoszone witryny zostaną zweryfikowane przez pracowników Plastech.pl.


Wszystkie zgłoszone do Konkursu witryny będą prezentowane na stronach wortalu.


Postępowanie konkursowe przebiegać będzie w dwóch etapach:

Etap Pierwszy - Ocena stron przez internautów

Użytkownicy wortalu będą mogli oddawać głosy poprzez wypełnienie ankiety oceniającej stronę. Jeden Użytkownik może oddać max. 3 głosy na dobę. Plastech zastrzega sobie prawo weryfikacji głosów, a nawet ich usunięcia w przypadku wykrycia prób manipulacji głosami. Poszczególne strony będą oceniane przed użytkowników według następujących kryteriów skali od 1 do 5 (1 – najgorsza, 5 – najlepsza):

a. Ocena strony (waga: 1)

Ocena strony na podstawie użyteczności, wyglądu i jakości informacji.


Dodatkowo strona uzyska ocenę w kategorii:

b. Liczba głosów (waga: 1)

Która zostanie obliczona jako: Liczba głosów danej strony = 1 + 4/(liczba stron biorących udział w konkursie) * (pozycja strony w rankingu na największą liczbę głosów)


Wagi poszczególnych kryteriów w I etapie konkursu

Całkowita ocena strony w I etapie zostanie obliczona jako średnia ważona ocen z poszczególnych kategorii (a,b).


Etap pierwszy zakończony będzie wyborem 10 stron, które uzyskały największą liczbę punktów.

Etap Drugi – Ocena nominowanych stron przez Ekspertów

Kryteria oceny stron w II etapie (każda kategoria oceniana w skali od 1 do 5)

a. Aktualność treści (waga: 1)

Częstotliwość aktualizacji serwisu jest ważna zarówno z punktu widzenia klientów, którzy lubią widzieć, że coś się dzieje na stronie, jak również z uwagi na to, iż wysoka pozycja w rankingu Google wymaga jak najczęstszego aktualizowania strony.

b. Analiza techniczna (waga: 2)

Sprawdzimy czy strona spełnia rygorystyczne standardy programistyczne, czy jest dostępna w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych oraz czas ładowania się witryny.

c. Szata graficzna (waga: 2)

Wygląd strony internetowej ma niebagatelny wpływ na wizerunek firmy w oczach klientów. Podczas analizy szaty graficznej będzie brany pod uwagę jej ogólny wygląd, dobór kolorystyki i grafiki, a także spójność poszczególnych elementów.

d. Innowacyjność komunikacji (waga: 1)

Ocenimy innowacyjność technologii wykorzystanych do stworzenia strony internetowej.

e. Oglądalność strony (waga: 1)

Sprawdzimy popularność (liczbę odwiedzin) danej witryny.

f. SEO (waga: 1)

SEO (Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych) to działania zmierzające do osiągnięcia przez daną witrynę jak najwyższej pozycji w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych dla danych słów kluczowych. Będziemy oceniać działania mające na celu osiągnięcie pozycji w wyszukiwarkach.

Wagi poszczególnych kryteriów w II etapie konkursu

Całkowita ocena strony w II etapie zostanie obliczona jako średnia ważona ocen z poszczególnych kategorii (a – f).


Spośród stron, które uzyskają łącznie największą liczbę punktów w I i II etapie zostaną wyłonieni zwycięzcy.

§ 5. WYNIKI KONKURSU

 1. Firma, której strona zajmie pierwsze miejsce w Konkursie otrzyma tablet Samsung Galaxy Tab 2 P3110 8GB, bon rabatowy o wartości 4999 zł netto na miesięczną kampanię banerową w Plastech.pl oraz tytuł "Laureat konkursu Lepsza Strona Tworzyw".

  Kampania banerowa zostanie zrealizowana w uzgodnionym przez strony terminie, jednak nie później niż do końca roku 2013. W przypadku, gdy wartość zamówionych przez Laureata usług będzie mniejsza od kwoty bonu rabatowego, należny rabat zostanie przyznany tylko do wartości złożonego zamówienia.

  Do czasu rozstrzygnięcia kolejnej edycji Konkursu Laureat ma prawo posługiwać się powyższym tytułem we wszelkich materiałach informacyjnych i reklamowych.

 2. Firma, której strona zajmie drugie lub trzecie miejsce w Konkursie otrzyma 1 z 2 czytników e-booków Kindle 5 WiFi oraz tytuł "Strona wyróżniona w konkursie Lepsza Strona Tworzyw".

  Do czasu rozstrzygnięcia kolejnej edycji Konkursu wyróżniona Firma ma prawo posługiwać się powyższym tytułem we wszelkich materiałach informacyjnych i reklamowych.

 3. Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowo okolicznościowych nagród i wyróżnień w postaci dyplomów, medali, oraz statuetek.

§ 6. NAGRODY DLA UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik, którzy zarejestruje się w wortalu Plastech.pl oraz spełni jedno z poniższych kryteriów:

 1. a. napisze najciekawszy komentarz do strony biorącej udział w Konkursie,
 2. b. odda największą liczbę głosów na strony biorące udział w Konkursie,
 3. c. najtrafniej zagłosuje na prezentowane w Konkursie strony - średnia ocena użytkownika będzie zgodna lub najbardziej zbieżna z końcowymi wynikami Konkursu
otrzyma 1 z 3 ekspresów ciśnieniowych do kawy Krups KP 2205 Dolce Gusto.

W przypadku równych wyników nagroda zostanie przyznana Użytkownikowi, który wcześniej oddał swój ostatni głos. Jeden użytkownik może otrzymać tylko 1 nagrodę.

Nie ma możliwości zamiany nagród wskazanych w ust. 6 powyżej, a w szczególności odbioru ich równowartości pieniężnej.


§ 7. Deklaracje

 1. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują Uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przeprowadzenia Konkursu. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Plastech.pl jest administratorem danych osobowych Uczestników pierwszego i drugiego etapu Konkursu.
 3. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ujawnienie imienia i nazwiska Uczestnika, które może zostać ujawnione wyłącznie w celu informowania o przebiegu Konkursu, a w szczególności o przyznaniu i przekazaniu Uczestnikowi nagrody.
 4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na umieszczenie na stronach Plastech.pl informacji o reprezentowanym podmiocie oraz udziela zgody na przetwarzanie i wykorzystanie tych danych, w tym również dla celów marketingowych.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Konkursie.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn oraz do nie wyłonienia zwycięzcy. Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
 4. Komunikaty i informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na stronach Plastech.pl.