Development of water law (permission); expertise of the treatment plant

Opracowanie operatu wodnoprawnego (uzyskiwanie pozwolenia) ; ekspertyzy oczyszczalni (9408)

Typ oferty:
Współpraca
Cena:
2 500 PLN / szt.
Ważna jeszcze:
Oferta wygasła

Użytkownik:
PawelP
Firma:
Imię i nazwisko:
Paweł Pęczek
Kontakt:

Oferuję wszelkie usługi na terenie Polski związane z doradztwem w zakresie oczyszczania ścieków, a w szczególności opracowanie operatów wodnoprawnych, przeprowadzanie ekspertyz oczyszczalni ścieków (wykaz doświadczeń zamieszczony jest na mojej stronie internetowej, zapraszam do jej odwiedzenia). Ustawa Prawo wodne nakłada wymóg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego m. In. Na: - użytkowników wód, - podmioty odprowadzające ścieki (w tym wody deszczowe) do środowiska, - podmioty wprowadzające do urządzeń kanalizacyjnych ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. O ile w dwóch pierwszych przypadkach obowiązki są powszechnie znane to wymóg uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych w przypadku kiedy ścieki są odprowadzane do kanalizacji jest stosunkowo nowy (obowiązuje od 2005 roku). Należy zauważyć, że w myśl obowiązującego prawa urządzeniem kanalizacyjnym jest zarówno system kanalizacji komunalnej, ale również kanalizacja należąca np. Do innych zakładów przemysłowych, a nawet zbiornik bezodpływowy (szambo), z którego ścieki wywożone są do oczyszczenia. Wśród substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego określonych na podstawie odrębnych przepisów należy wymienić przede wszystkim: - metale ciężkie cynk, miedź, nikiel, chrom, ołów, rtęć, kadm oraz ich związki, - substancje ropopochodne, - amoniak. Brak określenia minimalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń sprawia, że praktycznie każdy podmiot, który wytwarza i odprowadza ścieki inne niż jedynie bytowo - gospodarcze jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W Państwa przypadku ścieki czysto technologiczne oraz pochodzące z konserwacji i utrzymania taboru zawierają (bądź mogą zawierać) m. In. metale ciężkie, amoniak i substancje ropopochodne, które są zaliczane do substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego i jesteście zobowiązani do uzyskania stosownej decyzji administracyjnej (o czym mówi Prawo ochrony środowiska). W celu otrzymania pozwolenia wodnoprawnego należy w urzędzie złożyć wniosek, do którego powinien zostać dołączony stosowny operat wodnoprawny. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pomocą w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego lub bliższymi informacjami na ten temat zapraszam na moją stronę internetową lub proszę o kontakt.

(podana cena jest orientacyjną, końcowa cena zostanie określona po zapoznaniu się z konkretnym przypadkiem)


brak
 

Doradztwo w zakresie oczyszczania ścieków, pozwolenia wodnoprawne

Plastech nie odpowiada za treść oferty. Właścicielem oferty jest osoba zamieszczająca ogłoszenie.