Przepraszamy. Oferta jest niedostępna.

Kontrola maszyn i urządzeń


[foto]

Przeglądy, naprawy, dostosowanie do wymogów UDT i PIP

Upłynął już termin dostosowania wszystkich maszyn i urządzeń do wymagań minimalnych. Parlament Europejski opublikował jednak nową dyrektywę w sprawie maszyn (2006/42/WE), która zastąpi obowiązującą obecnie Dyrektywę Maszynową 98/37/WE. Zgodnie z rozporządzeniem MG z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, nowe wytyczne zaczną obowiązywać już 29 grudnia 2009r.!

Polecamy zatem, napisany metodą „krok po kroku”, praktyczny poradnik przygotowany przez zespół specjalistów – praktyków, który umożliwi nie tylko sprawdzenie obecnego stanu maszyn, ale przede wszystkim dostosowanie urządzeń oraz ich dokumentacji do nowych wymogów. Do publikacji dołączone są wzorcowe szablony dokumentacji DTR – wraz ze wskazówkami wypełniania oraz zestaw innych niezbędnych dokumentów.

UWAGA! Poradnik zawiera pełny tekst nowej Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE

Dzięki praktycznemu formatowi A4, każdy z wzorów dokumentacji jest gotowy do skopiowania i natychmiastowego użycia. Integralnym uzupełnieniem poradnika jest płyta CD na której znajdują się szablony dokumentów z możliwością edycji i wydruku.


W publikacji znaleźć można m. In. Odpowiedzi na pytania:
 • Jak przygotować odpowiednią dokumentację techniczną maszyn i urządzeń?
 • W jaki sposób dostosować stare maszyny do wymogów nowej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE?
 • Jak przygotować się i zabezpieczyć na wypadek kontroli UDT i PIP?

Praktyczne wskazówki zawarte w poradniku umożliwią Państwu między innymi:
 • sprawdzenie stanu maszyn w przedsiębiorstwie,
 • opracowanie planu przeglądów maszyn i urządzeń,
 • poprawne sporządzenie dokumentacji techniczno-ruchowej dla każdej maszyny
 • zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń
 • opracowanie obowiązkowych instrukcji stanowiskowych

NAJNOWSZE ZMIANY W PUBLIKACJI:

Maszyny i urządzenia techniczne w budownictwie:
 • podział maszyn i urządzeń budowlanych wg normy PM-M-42250-1998
 • wykaz wymagań zasadniczych ogólnych dla przejezdnych maszyn do robót ziemnych
 • Jakie wymogi bezpieczeństwa muszą spełniać maszyny do robót ziemnych
 • Wymagania szczegółowe dla koparko-ładowarek
 • Jakie informacje dotyczące obsługi maszyn musi zawierać podręcznik użytkowania
 • Listy kontrolne dotyczące oceny zasadniczych wymagań dla przejezdnych maszyn budowlanych
 • Jakie kwalifikacje musi posiadać operator maszyn budowlanych
 • Co obejmuje szkolenie kandydatów na operatorów maszyn budowlanych

Zarządzanie eksploatacją i zapewnienie utrzymania ruchu maszyn i urządzeń:
 • Całościowe utrzymanie ruchu ukierunkowane na produktywność
 • Koncepcje utrzymania ruchu RCM i TPM
 • Organizacja miejsc pracy i obserwacja maszyn wg metody 5S i SP

Komputerowe wspomaganie eksploatacji maszyn i urządzeń:
 • Jak dobrać odpowiedni system wspomagania zarządzaniem eksploatacji
 • Pakiet CAME wspomagający inżynierię niezawodności
 • Zalety i funkcje systemu MAXIMO

Listy kontrolne:
 • Lista kontrolna dotycząca oceny zasadniczych wymagań dla przejezdnych maszyn budowlanych
 • Lista kontrolna dodatkowa dotycząca oceny zasadniczych wymagań dla koparko-ładowarki
 • Lista kontrolna w zakresie oceny minimalnych wymagań dla przejezdnych maszyn budowlanych

REDAKTOR PROWADZĄCY:

Dr inż. Bolesław Kortylewski - absolwent Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Poznańskiej ze specjalnością: obrabiarki do metalu, narzędzia i technologia budowy maszyn oraz Wydziału Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu ze specjalnością: mechaniczna technologia drewna. Pracownik naukowo - dydaktyczny wspomnianych uczelni. Podczas dotychczasowej kariery zawodowej pracował między innymi jako:
 • Konsultant naukowy w Centrum-Badawczo Wdrożeniowym „MERCOMP” Sp. Z o. O.
 • Główny Koordynator ds. Wdrożeń Projektów Wynalazczych w Centrum Innowacyjno - Wdrożeniowym „CINPO” Sp. Z o. O.
 • Dyrektor Ośrodka Wdrażania Postępu Technicznego przy Wojewódzkim oddziale NOT
 • Główny Koordynator ds. Przedsięwzięcia Drewnianych Palet EURO w Cinpo - International Sp. Z o. O. - Joint Venture
 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich (w dziedzinie obrabiarek do drewna, BHP w zakładach przemysłowych, wyceny maszyn, urządzeń i pojazdów).

Obecnie:
 • Rzeczoznawca w specjalnościach: obrabiarki, narzędzia, BHP w przemyśle drzewnym, technologia i konstrukcja maszyn i urządzeń oraz ich wycena, a także biegły sądowy.
 • Zastępca Przewodniczącego Komitetu Technicznego nr 268 przy PKN, współodpowiedzialny za przekształcenie norm UE w normy krajowe zharmonizowane dot. Bezpieczeństwa konstrukcji i ergonomii obrabiarek do drewna.
 • Członek Komitetu Technicznego Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu. Dyrektor Biura Usług Rzeczoznawczych BITH EXPERT.
 • Prezes Towarzystwa Naukowo -Technicznego Obrabiarek i Narzędzi przy Zarządzie Oddziału SIMP w Poznaniu.
 • Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowo - Technicznego Obrabiarek i Narzędzi przy ZG SIMP.

ZESPÓŁ AUTORSKI:
W skład zespołu autorskiego wchodzą specjaliści bezpośrednio związani z UDT, eksperci z dziedziny BHP oraz praktycy zajmujący się dostosowaniem maszyn i urządzeń do wymagań dyrektyw unijnych.

Parametry techniczne:
Data wydania: 2005
Liczba stron: 1600
Oprawa: Poradnik wymiennokartkowy z CD, dzieło jednotomowe, format A4, oprawa segregatorowa
Cena: 369 zł netto + koszty wysyłki

Aktualizacje w przeciętnej cenie ok. 156,50 zł i objętości ok. 133 stron (w zależności od obszerności poruszanej tematyki lub zmian w otoczeniu prawnym) ukazują się co 3 miesiące.