Przepraszamy. Oferta jest niedostępna.

Plany przeglądów maszyn i urządzeń


[foto] Praktyczne wskazówki dotyczące prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie

Zgodnie z Dyrektywą Maszynową 42 WE i wytycznymi Dyrektywy Narzędziowej 665 WE zmieniły się wymogi bezpieczeństwa i eksploatacji maszyn i urządzeń produkcyjnych. Dostosowanie maszyn wymaga od służb utrzymania ruchu i mechaników sporządzania i uaktualniania planów przeglądów stanowiących element historii pracy maszyn. Procedury dotyczące eksploatacji, przeglądów, prac konserwacyjnych czy naprawczych powinny uwzględniać wymagania Dyrektyw i być zgodne instrukcją użytkowania.
Zgodność z obowiązującymi przepisami zapewni Państwu e-book:

Plany przeglądów maszyn i urządzeń
Praktyczne wskazówki dotyczące prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie


Informacje i procedury zawarte w tym wyjątkowym poradniku pomogą Państwu między innymi w:

 • Dotrzymaniu wszystkich obligatoryjnych terminów przeglądów i konserwacji – dzięki właściwie przygotowanym planom.
 • Dostosowaniu maszyn i urządzeń do wymagań instytucji kontrolujących - dzięki zastosowaniu procedur zalecanych przez doświadczonych współpracowników UDT i PIP
 • Usprawnieniu przebiegu wszystkich czynności związanych z przeglądem maszyn i urządzeń – dzięki wdrożeniu odpowiednich procedur dotyczących bieżącej i planowanej eksploatacji.

W e-booku znajdą Państwo między innymi:
 • Najlepsze rozwiązania do organizacji przeglądów codziennych i okresowych.
 • Praktyczne porady jak:
  • szybko i właściwie przygotować plany przeglądów,
  • stworzyć odpowiednie listy kontrolne dla przeglądów i remontów okresowych zgodne z zaleceniami inspektorów PIP i UDT,
  • prawidłowo pogrupować maszyny i urządzenia, aby wiedzieć które z nich wymagają dokładnego planowania działań przeglądowych i remontowych, a które działań związanych tylko z koniecznymi konserwacjami i naprawami,
  • przechowywać maszyny czasowo nie eksploatowane tak, aby skutecznie podtrzymać ich zdolność do działania,
  • szybko i skutecznie określić niezawodność i trwałość maszyn.

E-book zawiera tylko praktyczne informacje, podane w przystępny sposób
- mogą je Państwo wydrukować i wykorzystać zależnie od potrzeb.


Wyjątkowy e-book, niezbędny w każdej firmie produkcyjnej zawiera poniższe rozdziały:
1. Plany przeglądów maszyn i urządzeń
 • Organizacja przeglądów codziennych (bieżących)
 • Planowanie przeglądów okresowych

2. Przygotowanie harmonogramów przeglądów
 • Roczne harmonogramy przeglądów
 • Miesięczny harmonogram przeglądów

3. Przeglądy i remonty okresowe
 • Cykle remontowe
 • Ustalanie pracochłonności działań przeglądowych i remontowych
 • Budżetowanie

4. Lista kontrolna dla przeglądów i remontów okresowych wg zaleceń UDT i PIP
5. Grupowanie maszyn i urządzeń
6. Utrzymanie maszyn w ruchu
7. Obsługiwanie przechowywanych urządzeń i maszyn
8. Niezawodność i trwałość urządzeń i maszyn
9. Analiza niezawodności obiektów złożonych
10. Ocena podatności eksploatacyjnej, diagnostycznej i remontowej
 • Podatność eksploatacyjna maszyn i urządzeń
 • Technologiczność remontowa
 • Ocena technologiczności remontowej
 • Uwarunkowania ergonomiczności maszyn i urządzeń

W otrzymanym pliku pdf znajdziecie Państwo zestaw wskazówek, które umożliwią wywiązanie się z nałożonych przez dyrektywy 42 WE i 655 WE obowiązków dotyczących przeglądów maszyn i urządzeń. Dzięki praktycznym poradom z łatwością opracują Państwo plan przeglądów maszyn i urządzeń, jak również należycie przygotują Państwo swój park maszynowy do kontroli PIP i UDT.

Warunki techniczne:
Format e-booka pdf
Ilość stron 64
Cena netto 39,00 zł
Cena brutto 47,58 zł
Nr artykułu 86410

Wymagania sprzętowe:
Środowisko operacyjne: minimum Windows 95 lub nowszy (2000, NT 4.0 / XP, VISTA), Procesor: Pentium 90 MHz, Pamięć: RAM 32 MB, Rozdzielczość ekranu: 800 x 600 pikseli, 100 MB wolnego miejsca na dysku, Przeglądarka Internet Explorer w wersji 6.0, Adobe Reader.Złóż zamówienie http://www.eksperto.pl