Przepraszamy. Oferta jest niedostępna.

Zmiany w obowiązkowej dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn


[foto] Nowe wymagania dotyczące DTR oraz druków eksploatacji, przeglądów i kontroli urządzeń wg Dyrektyw 655 i 42 WE

Zgodnie z Dyrektywą Maszynową 42 WE i wytycznymi Dyrektywy Narzędziowej 665 WE zmieniły się wymogi bezpieczeństwa i eksploatacji urządzeń produkcyjnych. Dostosowanie maszyn wymaga od służb utrzymania ruchu i mechaników sporządzania i uaktualniania formularzy stanowiących historię pracę maszyn. Druki z eksploatacji, prac naprawczych, instrukcje użytkowania, DTR czy protokoły przeglądów powinny uwzględniać wymagania Dyrektywy i być zgodne z określonymi parametrami technicznymi.

Zmiany w obowiązkowej dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn.
Nowe wymagania dotyczące DTR, oraz druków eksploatacji, przeglądów i kontroli urządzeń wg Dyrektyw 655 i 42 WE.

Gotowy do wykorzystania zestaw dokumentów i wskazówek umożliwi Państwu:
 • Przystosowanie dokumentacji parku maszynowego do obowiązujących wytycznych nowej dyrektywy maszynowej 42/WE oraz dyrektywy narzędziowej 655/WE – dzięki obszernemu zestawowi przykładowych dokumentów i procedur dla różnego rodzaju maszyn.
 • Dostosowanie każdej maszyny do wymagań UDT i PIP – wykorzystując zatwierdzone procedury pracy przy maszynach.
 • Eksploatację maszyn zgodnie z wymogami bezpieczeństwa – dzięki gotowym instrukcjom przygotowanym przez doświadczonych współpracowników PIP.


Wszystkie procedury i dokumenty zawarte w tym praktycznym zestawie, zgodne są z aktualnymi wymaganiami dyrektyw: Maszynowej i Narzędziowej!

W wyjątkowym zestawie przydatnym w każdej firmie produkcyjnej znajda Państwo:
1. Procedury wskazujące krok po kroku jak dostosować park maszynowy do wymagań dyrektyw: 42/WE i 655/WE:
 • System bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych
 • Praktyczny zakres stosowania nowej Dyrektywy Maszynowej 42/WE
 • Wymagania eksploatacyjno-dokumentacyjne dotyczące maszyn i urządzeń technicznych wynikające z Dyrektywy Narzędziowej
 • Wymagania kontrolne UDT i PIP

2. Procedury przygotowania i uaktualniania DTR maszyny według zmienionych wytycznych Dyrektywy Maszynowej:
 • Wymagania dla dokumentacji techniczno-ruchowej, stanowiącej podstawę bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń
 • Elementy dokumentacji techniczno-ruchowej maszyny
 • Wytyczne dotyczące opracowywania i redagowania informacji dotyczących użytkowania
 • Wytyczne dotyczące przedstawiania informacji w instrukcji obsługi
 • Dokumentacja towarzysząca maszynie przekazywanej odbiorcy
 • Znowelizowane zasady przeprowadzania identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka
 • technicznego związanego z obsługą maszyn i urządzeń
 • Wzory i przykłady DTR
  • Uniwersalny wzór dokumentacji techniczno-ruchowej
  • Dokumentacja techniczno-ruchowa – Mieszadło KB-2
  • Dokumentacja techniczno-ruchowa – Obtaczarko-frezarka typ DNFA-204
  • Dokumentacja techniczno-ruchowa – Wiertarka promieniowa

3. Zakres dokumentów towarzyszących DTR, wymaganych przez UDT podczas kontroli:
 • Praktyczne wskazówki oraz obligatoryjne procedury – przed, w trakcie i po kontroli:
  • Kontrola maszyn przez UDT
  • Urządzenia podlegające kontroli UDT
  • Konsekwencje kontroli i odwołanie od decyzji UDT
  • Oddziały UDT
 • Obowiązkowe druki wymagane przez kontrolerów UDT
  • Lista kontrolna – dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań w zakresie BHP
  • Oficjalna lista kontrolna warunków pracy wykorzystywana przez inspektorów podczas kontroli w zakładzie pracy
  • Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
  • Wniosek o uznanie techniki próby szczelności i/lub laboratorium/zakładu do wykonania w obecności inspektora UDT prób szczelności zbiorników
  • Wniosek o przeprowadzenie procesu/rozszerzenie/ ograniczenie zakresu
  • certyfikacji/ponownej oceny systemu jakości na zgodność z PN-EN
  • Poświadczenie zgodności
  • Kwestionariusz dostawcy do przeprowadzenia procesu certyfikacji na zgodność z normą PN-EN serii 729

4. Zalecane procedury oraz aktualne wzory dokumentów eksploatacyjnych:
 • Zalecane procedury
 • Obsługiwanie urządzeń i maszyn
 • Plany przeglądów maszyn i urządzeń
 • Przeglądy i remonty okresowe
 • Ustalanie pracochłonności działań przeglądowych i remontowych
 • Wzory obowiązkowych dokumentów
  • Karta stanowiska pracy
  • Karta maszyny
  • Harmonogram przeglądów, konserwacji i badań kontrolnych
  • Karta przeglądów i remontów maszyny
  • Lista kontrolna dla przeglądów okresowych
  • Kartoteka pomiarów elektrycznych
  • Zgłoszenie awarii maszyny§ Karta wypożyczeń
  • Umowa dzierżawy maszyny
  • Lista kwalifikowanych poddostawców

  5. Przykładowe instrukcje BHP na poszczególnych stanowiskach pracy:
  • Ramowa instrukcja BHP
  • Instrukcja eksploatacji
  • Ogólna instrukcja BHP dla zakładu
  • Instrukcja BHP przy obsłudze frezarki
  • Instrukcja BHP dla stanowiska pracy – hartownik
  • Instrukcja BHP dla pracowników obsługujących mechaniczne nożyce do blachy
  • Instrukcja BHP przy obsłudze podnośnika samochodowego
  • Instrukcja BHP dla obsługujących prasy
  • Instrukcja BHP, obsługi i konserwacji prasy hydraulicznej krawędziowej typ HAP 160 MT-1477
  • Instrukcja BHP przy spawaniu elektrycznym
  • Instrukcja BHP przy spawaniu gazowym
  • Instrukcja BHP przy obsłudze sprężarek
  • Instrukcja BHP przy obsłudze sprężarki powietrza
  • Instrukcja BHP przy obsłudze suwnicy elektrycznej
  • Instrukcja bezpiecznej eksploatacji szlifierki do płaszczyzn
  • Instrukcja BHP, obsługi i konserwacji szlifierki dwutarczowej
  • Instrukcja bezpieczeństwa i obsługi tokarki szybkobieżnej typ HICHON-5/1500 MT-1965
  • Instrukcja BHP przy obsłudze wciągarki elektromechanicznej
  • Instrukcja BHP dla pracowników obsługi wózka wysokiego podnoszenia typu WWP-1000
  • Instrukcja eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym i ruchu na drogach zakładowych
  • Instrukcja BHP przy obsłudze wózka akumulatorowego
  • Instrukcja BHP przy obsłudze wtryskarki
  • Instrukcja BHP na stanowisku pracy ze zgrzewarka
  • Obsługa urządzeń i instalacji energetycznych

  Wszystkie druki i wskazówki zawarte w tym wyjątkowym zestawie mogą Państwo wykorzystywać wiele razy, edytować, zapisywać i drukować w dowolnych zestawieniach i na dowolne potrzeby

  W otrzymanym katalogu znajdziecie Państwo intuicyjny instruktaż, który krok po kroku umożliwi wywiązanie się z nałożonych dyrektywą 2006/42/WE obowiązków dotyczących przygotowania DTR, zestaw zatwierdzonych na rok 2008 i 2009 procedur technicznych wymaganych podczas eksploatacji, przeglądów i remontów maszyn oraz wzory niezbędnych dokumentów

  Warunki techniczne:
  Format zestawu katalog zip z folderami odpowiadającymi poszczególnym częściom zestawu dokumentów
  Ilość stron 146 stron w formacie pdf oraz 79 stron w formacie edytowalnym
  (razem 225 stron)
  Cena netto 79,00 zł
  Cena brutto 96,38 zł
  Nr artykułu 86402

  Wymagania sprzętowe:
  Środowisko operacyjne: minimum Windows 95 lub nowszy (2000, NT 4.0 / XP, VISTA), Procesor: Pentium 90 MHz, Pamięć: RAM 32 MB, Rozdzielczość ekranu: 800 x 600 pikseli, 100 MB wolnego miejsca na dysku, Przeglądarka Internet Explorer w wersji 6.0, Adobe Reader.

  Złóż zamówienie http://www.eksperto.pl