Data:
-
Miejsce:
Krynica Górska, Polska ,
ośrodek "Czarny Potok S.A."

Organizator:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oddział w Tarnowie
Polska Izbę Przemysłu Chemicznego Związek Pracodawców
przy współudziale ZAT S.A.
www:
www.pipc.org.pl
W spotkaniu udział weźmie ponad 70 uczestników z całej Polski. Będą to m.in. twórcy prawa i przedstawiciele ośrodków decyzyjnych: ministerstw środowiska i gospodarki, władz wojewódzkich i samorządowych, instytucji finansujących, przedstawiciele środowiska naukowego, a także praktycy - przedstawiciele firm chemicznych, biur konsultingowych, fundacji, organizacji pozarządowych.

Zdaniem organizatorów, tematyka tegorocznych wykładów (program w załączeniu) odpowiada problemom, przed którymi aktualnie stoi branża chemiczna. Będzie mowa m.in. o: pozwoleniach zintegrowanych, dyrektywie IPPC, wymogach BAT (najlepsze dostępne techniki), skutkach wdrażania Programu REACH, analizie ryzyka w przemyśle chemicznym. Wypracowane na konferencji stanowisko przedstawicieli polskiej chemii przekazane zostanie właściwym ministerstwom i członkom komisji sejmowych.