Data:
-
Miejsce:
Katowice, Polska ,
Międzynarodowe Targi Katowickie ul. Bytkowska 1B

Organizator:
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw ul.Chorzowska 50A 44-100 Gliwice
Tel.:
32 231 90 41
Fax:
32 231 90 41
www:
gliwice.impib.pl
e-mail:
a.pajak@impib.pl
Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach jest organizatorem cyklicznych, międzynarodowych konferencji branży farb oraz tworzyw, których głównym celem jest transfer najnowszych osiągnięć w dziedzinie farb i lakierów oraz tworzyw do Polski, czyniąc z niej centrum informacji dla Europy Środkowej i Wschodniej.

Konferencje, pod nazwą Advances in Plastics Technology - APT oraz Advances in Coatings Technology - ACT, organizowane są od roku 1995, naprzemiennie dla branży tworzyw i farb.

Referaty prezentowane są przez przedstawicieli wiodących ośrodków przemysłowych i naukowo-badawczych branży farb i tworzyw. Konferencje prowadzone są w języku angielskim z symultanicznym tłumaczeniem na język polski.

  :
no photo

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Instytut badawczy