Data:
-
Miejsce:
Gdańsk, Polska ,
Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości – Gdańsk, ul. Lęborska 3b

Organizator:
LeanQ Team, ul. Kolberga 13, 80-279 Gdańsk
Tel.:
+58 346 06 77
Fax:
+58 346 06 77 wew. 12
www:
www.lean.info.pl
e-mail:
ahromiak@lean.info.pl
CEL SZKOLENIA: poznanie narzędzi Lean, takich jak: One-Piece-Flow (zasady projektowania stanowisk dostosowanych do pracy w systemie ciągłym oraz omówienie etapów wdrożenia); 5S i standaryzacja (w tym projektowanie i opracowywanie kart standaryzacji); zasady wdrażania SMED (elastyczność produkcji i kalkulacja elastyczności) oraz metody ich wdrażania.

FORMA: warsztat szkoleniowy, gry symulacyjne, case- study, coaching, dyskusje i wymiana doświadczeń

ADRESACI: managerowie i liderzy lean, kierownicy i szefowie produkcji/logistyki/usług, pełnomocnicy ds. zarządzania jakością, koordynatorzy ciągłego doskonalenia, project managerowie, specjaliści ds. zarządzania procesem, inżynierowie produkcji

Cena: 440-660 zł/dzień

  Organizator :
no photo

LeanQ Team

Mapowanie, wizualne zarządzanie