Data:
-
Miejsce:
Katowice, Polska ,
Centrum Biurowe, (I piętro budynku Stalexportu) ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice,

Organizator:
Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
Tel.:
0 507 98 66 81
Fax:
032 351 42 15
25 maja 2006 roku w Katowicach odbędą się Targi BIZNES INFO 2006, które będą poświęcone projektom doradczym i szkoleniowym współfinansowanym z funduszy Unii Europejskiej. Miejscem organizacji targów jest Centrum Biurowe mieszczące się w budynku Stalexportu w Katowicach przy ulicy Mickiewicza 29. Partnerami merytorycznymi wydarzenia są Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

W charakterze wystawców zaprezentują się między innymi.:
  • firmy doradcze akredytowane przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP),
  • instytucje oferujące szkolenia i studia podyplomowe dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Równolegle z sesją wystawienniczą odbędą się seminaria prowadzone przez pracowników Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz innych instytucji, których działalność jest tematycznie związana z targami. Ich tematyka połączona będzie z kwestią aplikacji o wsparcie unijne na specjalistyczne usługi doradcze dotyczące między innymi takich zagadnień jak wdrażanie systemów informatycznych, czy wdrażanie systemów wg normy ISO 9001:2000.

Celem Targów jest umożliwienie przedsiębiorcom zapoznania się z szeroką ofertą firm doradczych, szkoleniowych i uczelni oraz promocja programów dotacyjnych przeznaczonych na realizację tzw. „projektów miękkich”, czyli tych nie wiążących się ściśle z inwestycjami o charakterze rzeczowym.

Udział w targach oraz seminariach towarzyszących jest bezpłatny. Szczegółowe informacje na temat imprezy oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie internetowej www.biznes-info.pl.