Data:
-
Miejsce:
EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Ges.m.b.H., Unterfeldstr. 3, A-4052 Ansfelden, Austria

Organizator:
EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Ges.m.b.H. Unterfeldstr. 3, A-4052 Ansfelden Austria
Tel.:
+43 732 3190-0
www:
www.erema.com
e-mail:
erema@erema.at

Komisja Europejska przyjęła pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Ma on pomóc europejskim przedsiębiorstwom i konsumentom w przejściu na silniejszą gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której zasoby są zużywane w sposób bardziej zrównoważony. Aby GOZ odniósł sukces na szeroką skalę i aby uwolnić jego pełny potencjał, my jako przemysł tworzyw sztucznych musimy zakwestionować szereg dotychczasowych poglądów i przyjąć nowe podejście. Przyszłość wymaga innowacyjnych pomysłów i koncepcji - takich, które obejmują zarówno procesy, jak firmy czy całe branże. Ale nie musimy wymyślać wszystkiego na nowo.  Dysponujemy już przecież skutecznymi rozwiązaniami, technologiami i kreatywnymi produktami w wielu obszarach.

Podczas EREMA DISCOVERY DAYS 2018 wraz ze znanymi ekspertami zidentyfikujemy i przedyskutujemy wymagania stojące przed branżą recyklingu. Poza tym zwrócimy uwagę na przykłady najlepszych praktyk, projekty i technologie, które już przynoszą efekty i zapewniają wysoką wydajność - koncentrujemy się na rozwiązaniach dla firm zajmujących się recyklingiem i odzyskiem odpadów.

Jesteśmy przekonani, że gospodarka o obiegu zamkniętym jest wyzwaniem dla szerokiej współpracy. Właśnie dlatego z przyjemnością organizujemy to wydarzenie, wraz z najważniejszymi partnerami i kluczowymi graczami w łańcuchu wartości tworzyw sztucznych.

Zachęcamy do zdobycia najnowszej wiedzy podczas EREMA DISCOVERY DAYS 2018.

EREMA DISCOVERY DAYS 2018 Wybrane tematy i wydarzenia:

  • Większa przepustowość, wyższa jakość - jak uzyskać więcej korzyści z procesu: czynniki wydajności w recyklingu poużytkowym
  • Oszczędzaj koszty i zasoby oraz kontroluj jakość - czynniki wydajności dla efektywnego recyklingu odpadów produkcyjnych
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym - czynnik uruchamiający współpracę, akcelerator służący poprawie wizerunku przemysłu tworzyw sztucznych
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym z perspektywy właścicieli marek i producentów surowców
  • Od interfejsu do interakcji: jak wysoka precyzja interakcji poszczególnych etapów procesu recyklingu poprawi Twój wynik
  • Nadają się do recyklingu: innowacje w technologii formowania wtryskowego i narzędzi, dzięki którym korzystanie z regranulatu jest jeszcze łatwiejsze
  • Wartość dodana dzięki cyfryzacji: w jaki sposób łańcuch wartości recyklingu korzysta z rozwiązań cyfrowych i nowych usług
  • Wycieczka po Centrum Innowacji Borealis w Linz
  • Recykling na żywo - pokazy eksploatacji maszyn
  • Gala w dniu 27 czerwca 2018 r

Aktualne informacje na temat EREMA Discovery Days 2018 można znaleźć na stronie wydarzenia: www.erema.com/en/discovery-days-2018/

Dołącz do nas! Czekamy na twoją wizytę!