EXPOCHEM 2008 - Katowice, Polska ,
Nowa Hala AWF, ul. Mikołowska 72a

Organizator:
Biuro Reklamy S.A. Zarząd Targów Warszawskich 02-556 Warszawa, ul. Puławska 12a
Tel.:
+48 22 8496006
Fax:
+48 22 8493584
www:
www.expochem.pl
e-mail:
expochem@ztw.pl
Targi EXPOCHEM skierowane są do inżynierów, technologów oraz osób odpowiedzialnych w firmach chemicznych za zakupy i rozwój produkcji. Ich odbiorcami będą również producenci używający do swych wyrobów surowców i półproduktów chemicznych oraz tworzyw sztucznych. Dla nich przygotowany zostanie program imprez towarzyszących ? w tym konferencje i seminaria techniczne.

Menedżerowie zakładów chemicznych będą mogli spotkać się z osobami, mającymi wpływ na decyzje wiążące dla rozwoju polskiego sektora chemicznego. Podczas targów nie zabraknie bowiem debat i spotkań, podczas których przedstawiciele administracji państwowej, środowisk gospodarczych oraz przedsiębiorcy będą mogli podyskutować o przyszłości polskiej chemii.

Targi EXPOCHEM będą także pokazywać nowe technologie infrastrukturalne, logistyczne, rozwiązania dla ochrony środowiska i możliwości współpracy przemysłu chemicznego z placówkami naukowo-badawczymi.

Tematyka targów:
 • surowce chemiczne
 • badania i innowacje
 • technika laboratoryjna i badawcza
 • technologie i procesy produkcyjne
 • urządzenia i instalacje armatury przemysłowej
 • aparatura kontrolno – pomiarowa
 • opakowania, magazynowanie i logistyka
 • bezpieczeństwo procesowe i ochrona środowiska
 • biotechnologie i nowe technologie chemiczne
 • przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • technologie informatyczne w przemyśle chemicznym
 • chemia gospodarcza
 • przemysł kosmetyczny