EXPOCHEM 2012 - Katowice, Polska ,
Nowa Hala AWF, ul. Mikołowska 72a

Organizator:
Zarząd Targów Warszawskich 02-556 Warszawa, ul. Puławska 12a
Tel.:
+48 22 8496006
Fax:
+48 22 8493584
www:
www.expochem.pl
e-mail:
expochem@ztw.pl
EXPOCHEM to miejsce prezentacji oferty surowców i półproduktów chemicznych i petrochemicznych, chemikaliów bazowych i specjalnych oraz sprzętu, aparatury analitycznej i laboratoryjnej, nowoczesnych technologii produkcji, inżynierii, automatyki przemysłowej, utrzymania ruchu oraz ochrony środowiska, bezpieczeństwa, logistyki transportu, spedycji, magazynowania i w przemyśle chemicznym.

W programie targów EXPOCHEM: Konferencje, prezentacje, panele dyskusyjne: • „Konsolidacja chemii w Polsce”
• „Strategia dostaw surowców petrochemicznych i odnawialnych”
• "Utrzymanie ruchu w przemyśle chemicznym”
• „Konferencja „Energetyka Przemysłowa w Chemii”
• „Rozwój innowacji poprzez wdrożenia wyników badań - szanse i bariery, sprawne mechanizmy finansowe
• „Obrót i zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin i nawozów" organizowany w konsultacji z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sektor „Nauka na rzecz chemii - innowacje, nowoczesne technologie, projekty, wdrożenia”, który ma na celu komercjalizację nauki z przemysłem, stworzenie platformy do prezentacji projektów, ich zastosowań i wdrożeń w przemyśle chemicznym. Konkurs innowacji i nowoczesnych technologii - dla uczestników konkursu przewidziano medale i dyplomy. Zgłoszone przez wystawców rozwiązania, innowacje i wynalazki oceniane będą przez jury pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Wojciecha Zielińskiego, b. Rektora Politechniki Śląskiej.

Targi EXPOCHEM 2012 są przygotowywane we współpracy z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego oraz Radą Programową Targów, której przewodniczy Prezes Zarządu Polimex- Mostostal S.A.

EXPOCHEM od pierwszej edycji organizowany jest pod patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Skarbu Państwa i Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Tematyka targów:
 • surowce chemiczne
 • badania i innowacje
 • technika laboratoryjna i badawcza
 • technologie i procesy produkcyjne
 • urządzenia i instalacje armatury przemysłowej
 • aparatura kontrolno – pomiarowa
 • opakowania, magazynowanie i logistyka
 • bezpieczeństwo procesowe i ochrona środowiska
 • biotechnologie i nowe technologie chemiczne
 • przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • technologie informatyczne w przemyśle chemicznym
 • chemia gospodarcza
 • przemysł kosmetyczny