Data:
-
Miejsce:
Haston City Hotel, Irysowa 1-3, 51-117 Wrocław, Polska

Organizator:
FOKA ENGINEERING Dipl. Ing. Karol A. Forycki Managing Director
Tel.:
+49 170 734 2130
www:
www.industrial-cleaning-forum.com
e-mail:
m.makuch@maciaszczyk.pl

Europejskie Forum Mycia Przemysłowego wraz z towarzyszącą wystawą (European Industrial Cleaning Forum & Expo) jest wydarzeniem skierowanym do wszystkich gałęzi przemysłu i ich fachowców zaangażowanych w technologie mycia i obróbki powierzchniowej, jak również utrzymania poziomu czystości podczas całego procesu produkcyjno-logistycznego.

Podczas konferencji omawiane będą najnowsze technologie, innowacje i trendy w branży mycia przemysłowego dla przemysłu samochodowego, lotniczego, narzędziowego, ciężkiego, precyzyjnego, medycznego, elektronicznego, optycznego, obróbki cieplnej i innych. Uczestniczący fachowcy będą dzielić się swoją wiedzą podczas licznych prezentacji, dyskusji i indywidualnych rozmów.

Dobór odpowiedniej technologii mycia i medium myjącego, jak i samej koncepcji urządzenia dla danego poziomu zabrudzenia i skali produkcji, nie jest możliwy bez dokładnego rozpoznania z jakim zabrudzeniem mamy do czynienia, kiedy dane zabrudzenie powstało i czym zostało spowodowane. Konferencja ta to kompendium wiedzy na temat aktualnie dostępnych technologii i metod mycia dla szerokiego zakresu zastosowań, od produkcji wielkoseryjnej i mycia dużych partii poprzez mycie pojedynczych części, mycie wstępne i mycie precyzyjne (dokładne i ultra dokładne), aż do technologii przygotowania powierzchni części i komponentów przed operacjami nakładania powłok ochronnych, trybologicznych i ozdobnych (PVD, PACVD, CVD).

Celem konferencji jest zaprezentowanie najnowszych projektów i trendów w branży, dzielenie się wiedzą, umożliwienie nawiązania kontaktów biznesowych. Forum Mycia Przemysłowego jest wydarzeniem odbywającym się corocznie. Udział w Forum to możliwość bezpośrednich spotkań z dostawcami i pracownikami tej branży, potencjalnymi klientami lub partnerami w jednym miejscu i czasie. To możliwość wymiany doświadczeń, uzupełnienia własnych wiadomości o najnowsze osiągnięcia, najnowsze technologie, jak i uzupełnienia własnych kontaktów branżowych. 

Od wodnych mediów myjących, poprzez nieszkodliwe dla środowiska metody mycia rozpuszczalnikami w próżniowych systemach zamkniętych, odtłuszczanie parowe, czyszczenie na sucho, gratowanie, mycie zalewowo-iniekcyjne, czy tez mycie i suszenie próżniowe, stosowanie ultradźwięków, najnowszych technologii CNp, mycia hybrydowego czy Beyond. Poruszone zostaną również takie tematy jak: zabezpieczenie przed korozją, pakowanie i logistyka, kontrola i regeneracja kąpieli myjących.

Konferencje można potraktować jako szkolenie w podstawach mycia przemysłowego dla osób poczatkujących w branży, ale również jako forum dyskusyjne dla zaawansowanych profesjonalistów.