IdentiPlast 2009 - Bruksela, Belgia ,
Concert Noble - Brussels

Organizator:
PlasticsEurope Avenue E van Nieuwenhuyse 4, Box 3 B-1160 Brussels Belgium
Tel.:
+32 (2) 675 32 97
Fax:
+32 (2) 675 39 35
www:
www.plasticseurope.org
e-mail:
identiplast@plasticseurope.org
IdentiPlast 2009 to impreza, na której są szeroko dyskutowane nowatorskie sposoby recyklingu a także technologie odzysku tworzyw sztucznych.

Siódma konferencja IdentiPlast po raz kolejny będzie okazją do spotkania się uznanych międzynarodowych ekspertów z zakresu z rozdzielania, identyfikowania, odzysku i recyklingu zużytych tworzyw sztucznych. Tematyka IdentiPlast 2009 obejmie między innymi takie zagadnienia jak:

- konsekwencje implementacji Europejskiej Dyrektywy w sprawie Odpadów: teoria versus praktyka,

- wpływ na recykling rozporządzenia REACH i legislacji dotyczącej wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,

- całościowe podejście do gospodarki odpadami, uwzględniające wszystkich udziałowców,

- biodegradowalność: czy jest to uniwersalne rozwiązanie dla gospodarki odpadami z tworzyw sztucznych,

- technologie przekształcania zużytych tworzyw sztucznych w surowiec pierwszego wyboru,

- odpady jako źródło energii oraz odpady jako paliwo,

- recykling mieszanych odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z odpadów komunalnych,

- kontrolowane strumienie odpadów z tworzyw sztucznych.