Data:
-
Miejsce:
Olsztyn, Polska ,
Hotel MANOR, ul. Kanarkowa 47, Olsztyn

Organizator:
Politechnika Śląska w Gliwicach
Tel.:
+48 32 2371243
Fax:
+48 32 2371650
e-mail:
kompozyty@polsl.pl
Tematyka: 1. Kompozyty konstrukcyjne i ich własności: - napełniacze i polimery napełnione, - układy hybrydowe, - nanokompozyty i nanonapełniacze. 2. Materiały polimerowe o specjalnych własnościach: - tworzywa termoodporne, - tarcie i zużycie tworzyw polimerowych i kompozytów, - inne materiały o specjalnych własnosciach. 3. Zagadnienia wytrzymałości: - problemy zniszczenia i trwałości, - wytrzymałość zmęczeniowa, - metody obliczeń projektowych i symulacji. 4. Metody badań (w tym nieniszczące): - badania ultradźwiękowe (UT), - badania termograficzne, - inne.