Data:
-
Miejsce:
Katowice, Polska ,
Teren Międzynarodowych Targów Katowickich, ul. Bytkowska 1B

Organizator:
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw ul. Chorzowska 50A 44-100 Gliwice
Tel.:
+48 32 2319043
Fax:
+48 32 2312674
e-mail:
a.pajak@impib.pl
TEMATYKA KONFERENCJI OBEJMUJE:

Surowce i półprodukty dla tworzyw:
– Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie materiałów polimerowych, w tym: żywice, polimery biodegradowalne, nanopolimery, polimery techniczne
– Kompozyty i nanokompozyty polimerowe
– Pigmenty i napełniacze
– Nowej generacji środki pomocnicze i modyfikatory
Osiągnięcia w zakresie przetwórstwa tworzyw i ich stosowania
Nowoczesne rozwiązania dotyczące maszyn i oprzyrządowania
Zagadnienia badawcze oraz kontrolno-pomiarowe

W pierwszym dniu Konferencji, w sesji drugiej (godz. 14.10 - 15.40) swój wykład zatytułowany "Controlled Life Plastics – the Pragmatic Solution to Plastic Packaging Waste" (Kontrola czasu życia tworzyw polimerowych – pragmatyczne rozwiązanie problemu odpadów opakowań z tworzyw) wygłosi dyrektor techniczny Firmy Symphony Environmental, pan Michael F. Stephens.

Będzie to niewątpliwa okazja nie tylko do wysłuchania referatu, ale i zadania pytań osobie związanej z zagadnieniem technologii w Firmie Symphony, autorowi wielu prac badawczych jak odpowiedzialnemu za bieżące testy i rozwój produktów w laboratoriach Symphony, w tym kwestie związane z REACH.